ปฏิยานุพันธ์ (อินทิเกรต)


การอินทิเกรต (Antiderivative, Integration )

 

กดดูตามลิงค์ด้านล่างได้เต็มที่เลย 

1.อินทิเกรตพื้นฐานโครตๆ

2.อินทิเกรต ตรีโกณมิติ พื้นฐาน

3.อินทิเกรต ตรีโกณมิติผกผัน

4.อินทิเกรต ชี้กำลัง,ลอการิทึม

5.เทคนิคการอินทิเกรต ทีละส่วน (by part)

6.เทคนิคการอินทิเกรต ตรีโกณมิติ

7.เทคนิคการอินทิเกรต แทนค่าตรีโกณมิติ

8.เทคนิคการอินทิเกรต เศษส่วนย่อย