ตัวอย่างโจทย์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

 

เลือกดูวิธีทำตามลิงค์รูปด้านล่างเลย…

 

ข้อ โจทย์ลิมิต รูปแบบการหาลิมิต
1. -กฎของโลปิตาล
2. 22-6-2556 9-57-10p -ลิมิตตรีโกณมิติ