ตัวอย่างโจทย์ การประยุกต์อินทิกรัลจำกัดเขต


เลือกคลิกดูวิธีทำตามลิงค์ด้านล่างเลย....

 1.อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

2.การหาความยาวส่วนโค้ง

3. การหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจาการหมุน

 

 

................................................................................................................................................

1.อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

ข้อ         โจทย์อินทิเกรต    รูปแบบการทำโจทย์
1.  improper1a  อินทรัลไม่ตรงแบบ

..........................................................................................................................................

2.การหาความยาวส่วนโค้ง

จงหาความยาวของเส้นโค้งต่อไปนี้

ข้อ

โจทย์

1.

arc1a

 

..........................................................................................................................................

3. การหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจาการหมุน

1. จงหาปริมาตรของพื้นที่ปิดล้อมด้วยกราฟ   และ  รอบแกน y (shell)