การหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนแบบจาน (disk,washer)

disk-washer

ดูได้ตามลิงค์เลย

ในวีดีโอการหาปริมาตรแบบจานDisk01 ประกอบไปด้วย

 1. หลักการคิดเบื้องต้นของการหาปริมาตรแบบจาน
 2. ตัวอย่างที่1 จงหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วยกราฟ y=x^{2}+1 เส้นตรง x=1 , x=-1 และแกน x รอบเส้นตรง y=0

ในวีดีโอการหาปริมาตรแบบจานDisk02 ประกอบไปด้วย

 1. ตัวอย่างที่2 จงหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วยแกน y , เส้นโค้ง y^{2}=8x และ y อยู่บนช่วง -4 ถึง  4 โดยหมุนรอบแกน y
 2. ตัวอย่างที่3 จงหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y+x^{2}=3 และ x+y = 3 หมุนรอบเส้นตรง y=1

ในวีดีโอการหาปริมาตรแบบจานDisk03 ประกอบไปด้วย

 1. หลักการคิดเบื้องต้นของการหาปริมาตรแบบวงแหวน (washer)
 2. ตัวอย่างที่1 จงหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วย y=2+x^{2} y=x+1 , x=0 และx=1 รอบแกน x
 3. ตัวอย่างที่2 จงหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วย x=1-y^{2}x=2+y^{2} เมื่อ -1\leq y\leq 1 หมุนรอบแกน y


ในวีดีโอการหาปริมาตรแบบจานDisk04 ประกอบไปด้วย

 1. หลักการคิดเพิ่มเติม(ยากนิสนึง)ของการหาปริมาตรแบบวงแหวน (washer) แกนหมุนทุกรูปแบบ

ในวีดีโอการหาปริมาตรแบบจานDisk05 ประกอบไปด้วย

 1. ตัวอย่างที่1 จงหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y=\left | x \right | และ x=1 จาก y=-2 ถึง y=2 หมุนรอบเส้นตรง x=1

ในวีดีโอการหาปริมาตรแบบจานDisk06 ประกอบไปด้วย

 1. ตัวอย่างที่2 จงหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y=x^{2}+2 เส้นตรง y=x+1 , x=0 , x=1 หมุนรอบเส้นตรง y=3
 2. ตัวอย่างที่3 จงหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y+x^{2}=3 และ x+y = 3 หมุนรอบเส้นตรง y=1

ในวีดีโอการหาปริมาตรแบบจานDisk07 ประกอบไปด้วย

 1. ตัวอย่างที่4 จงหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y^{2}=x+1 และ y^{2}=2x หมุนรอบเส้นตรง x=2


แสดงความคิดเห็น