การสนับสนุนโครงการ calcoolacademy

ทีมงานแคลคูล ได้เล็งเห็นปัญหาด้านการเรียนรู้วิชาด้านคณิตศาสตร์จึงอยากมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยการใช้ความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกคนอย่างเต็มที่และคุ้มค่ามากที่สุด  ที่จะสร้างโครงการกิจการเพื่อสังคมขึ้นมา ซึ่งทีมงานเห็นว่าเป็นการลงทุนที่ไม่มากแต่มีประสิทธิภาพสูงในการสร้างผลกระทบทางสังคม แต่ก็ไม่ลืมที่จะศึกษาความเป็นไปได้ ในการลงทุนด้านการเงินโดย จะจัดทำสื่อการเรียนรู้ในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้  ซึ่งแผนธุรกิจนี้เองจะสร้างรายได้ให้กับองค์กร  ที่จะมาขับเคลื่อนโครงการให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

สามารถสนับสนุนโครงการโดยการลงเรียนผ่านเว็บไซต์ตามลิงค์นี้เลยครับ  www.calcoolacademy.com