การประยุกต์อินทิกรัลจำกัดเขต

เลือกกดดูตามลิงค์ด้านล่างได้เต็มที่เลย 

 

- วีดีโอเนื้อหาอินทิกรัลไม่ตรงแบบ

 

- วีดีโอเนื้อหาการหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุน