«

»

โจทย์ อนุพันธ์โดยปริยาย

การหาอนุพันธ์โดยปริยายอันดับ2ข้อนี้จัดเต็มมันลำบากตอนจัดรูปนี่แหละมันไม่ได้ยากแต่มันยุ่ง!!!ลองดูๆแสดงความคิดเห็น