«

»

โจทย์ ลิมิต 1

ข้อนี้โจทย์ให้มาว่าลิมิตหาค่าได้-4 ดังนั้นจะใช้กฎของโลปิตาลทำลงมาเรื่อยๆเพื่อหาค่า a,b  ลองดูๆ  • http://www.facebook.com/keysomporn.pettakon Key Somporn Pettakon

    ขอบคุณต่า