«

»

โจทย์อินทิเกรต จำกัดเขต 57020601

ข้อนี้ง่ายครับอินทิเกรตปกติ จำกัดเขตง่ายๆ

\int\limits_{ - 1}^2 {(4{x^3} + 6{x^2} + 2)} dx

int-finite57020601


แสดงความคิดเห็น