เนื้อหาสมการเชิงอนุพันธ์

สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

ตอนที่1 ดีกรีและอันดับของสมการเชิงอนุพันธ์

ตอนที่2 สมการเชิงอนุพันธ์แบบแยกตัวแปรได้  1

ตอนที่3 สมการเชิงอนุพันธ์แบบแยกตัวแปรได้  2

ตอนที่1 ดีกรีและอันดับของสมการเชิงอนุพันธ์

ตอนที่2 สมการเชิงอนุพันธ์แบบแยกตัวแปรได้  1

ตอนที่3 สมการเชิงอนุพันธ์แบบแยกตัวแปรได้  2

แสดงความคิดเห็น

  • Naruethep Sripumra

    พี่ครับ ช่วยสอน grouping method ของ exact eq หน่อยได้ไหมครับ

  • Wasin Kunlayaprasit

    พี่ครับ รบกวนช่วยสอน ลาปลาซ หน่อยครับบบ -/-