«

»

อินทิเกรตแทนค่าตัวแปร u

 

6-9-2556-19-11-29pp

 ลองค่อยๆทำความเข้าใจโจทย์ เพราะแทนค่าตัวแปรยาวอยู่ ถ้าไม่เข้าใจก็ถามมาได้เลย ^^

6-9-2556-19-11-29h16-9-2556-19-11-29h2

แสดงความคิดเห็น

 • Kwang

  ว้าไม่มีวีดีโอ หนูคิดได้งี้ !!
  ให้ u = 2x^2-7x+10
  du/dx=4x-7
  dx=du/4x-7 --------(1)
  แทน dx ด้วย (1) ในโจทย์

  int 2x/(u) du/4x-7
  "2x ตัดกับ 4x"

  = -1/7(1/2) int 1/u du
  = -1/14 ln |u| +c

  แทนค่า ยู คืน

  = -1/14 ln |2x^2-7x+10| + c #