«

»

อินทิเกรตแทนค่าตัวแปร u

 

6-9-2556-19-11-29pp

 ลองค่อยๆทำความเข้าใจโจทย์ เพราะแทนค่าตัวแปรยาวอยู่ ถ้าไม่เข้าใจก็ถามมาได้เลย ^^

6-9-2556-19-11-29h16-9-2556-19-11-29h2

แสดงความคิดเห็น

1 comment

 1. Kwang

  ว้าไม่มีวีดีโอ หนูคิดได้งี้ !!
  ให้ u = 2x^2-7x+10
  du/dx=4x-7
  dx=du/4x-7 --------(1)
  แทน dx ด้วย (1) ในโจทย์

  int 2x/(u) du/4x-7
  "2x ตัดกับ 4x"

  = -1/7(1/2) int 1/u du
  = -1/14 ln |u| +c

  แทนค่า ยู คืน

  = -1/14 ln |2x^2-7x+10| + c #

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">