«

»

อนุพันธ์โดยปริยาย 07/08/2556

จงหา dy/dx ของฟังก์ชันต่อไปนี้

 

7-8-2556 22-39-03aaa

 

วิธีทำตามรูปเลย 

7-8-2556 22-39-03

 


แสดงความคิดเห็น

  • TheDark OfLife

    ตัดกันไม่ได้หรอครับ cos(x+y)

  • ter

    มันเป็น cosy - cos(x+y) เพราะดึง ลบออกมาตัดครับ