สนับสนุน CALCOOL

ขณะนี้โครงการได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสนับสนุนโครงการให้เป็นแบบ การเติมชั่วโมงเรียน  คุณสามารถทบทวนเนื้อหา Calculus อย่างไม่จำกัดหัวข้อในราคาประหยัด

และ สามารถดูคลิปสอนฟรี ระดับ มัธยมศึกษา ได้ที่ www.calcoolacademy.com   รายได้จากการเติมชั่วโมงเรียน จะถูกนำไปดำเนินการสร้างคลิปสอนฟรีใหม่ๆ ผลิตสื่อการ

สอน และช่วยเหลือสังคมต่อไป    ขอบคุณที่สนับสนุนโครงการครับ

แสดงความคิดเห็น