ตัวอย่างโจทย์ อนุพันธ์


เลือกดูวิธีทำตามลิงค์รูปด้านล่างเลย….

 

ข้อ โจทย์อนุพันธ์ รูปแบบการหาอนุพันธ์
1. diff-copy อนุพันธ์โดยใช้สูตรพื้นฐาน
2.  dif1copy  อนุพันธ์โดยใช้สูตรพื้นฐานอนุพันธ์ผลหาร
3. difbydif1copy การหาอนุพันธ์โดยนิยาม
4. อนุพันธ์ เทคลอการิทึม การหาอนุพันธ์โดยการใส่ลอการิทึม
5. อนุพันธ์โดยปริยายอันดับ 2
6. อนุพันธ์โดยปริยาย อนุพันธ์โดยปริยาย


แสดงความคิดเห็น

4 comments

Skip to comment form

 1. ΆϋЙ ╯.╰ !

  ขอบคุนคับ

 2. oatlovcal

  ถ้าเป็น y = (x+1)(x+1) ล่ะคับ

 3. Suriyan Sisongkham

  ขอบคุณครับ

 4. ืีหนุ่ย

  3xydx+(x^2-1)dy=0
  อนุพันธ์อันดับที่1มีค่าเท่าไหร่ครับอาจารย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">