อนุพันธ์ของฟังก์ชัน


การหาอนุพันธ์ (Derivative,  Differentiation)

กดดูตามลิงค์ด้านล่างได้เต็มที่เลย 

1.การหาอนุพันธ์โดยนิยาม

2.อนุพันธ์และความต่อเนื่อง

3.การหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรพื้นฐาน

4.อนุพันธ์ กฎลูกโซ่ และ อันดับสูง

5.อนุพันธ์ โดยปริยาย

6.อนุพันธ์ อิงตัวแปรเสริม

7.อนุพันธ์ ตรีโกณมิติ


แสดงความคิดเห็น