โจทย์ สมการเชิงอนุพันธ์ 2


ข้อนี้ใช้การแก้สมการเชิงอนุพันธ์แบบเชิงเส้น (Linear equation)

ode2

แสดงความคิดเห็น

  • Kuanpha Ss

    รบกวนช่วยแก้โจทย์นี้ให้ดุหน่อย  dy/dx = 1+4y ; y > 0