โจทย์ สมการเชิงอนุพันธ์ 1


ข้อนี้ใช้วิธีการแก้สมการแบบแม่นตรง(Exact equation) ลองจัดรูปแก้กันตามลำบากเลย

สมการเชิงอนุพันธ์ 1

แสดงความคิดเห็น

 • Warm Scar

  ข้อนี้ My != Nx ปะครับ
  My=2cos(x^2)-(x^-2)sin(x^2)
  Nx=-(x^-2)sin(x^2)
  ดังนั้น non-exact ป่าวครับ
  ผมไม่แน่ใจนะครับ