«

»

โจทย์อนุพันธ์ 57020601

จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

f(x) = ({x^2} - \frac{5}{x})(\sqrt x + 7)

เป็นการดิฟธรรมดาครับใช้สูตรดิฟผลคูณ ลองดูครับ

diff57-2-6

แสดงความคิดเห็น